§ 143

§ 143
Společné ustanovení

    Ochrana podle § 140 až 142 se poskytuje též penězům jiným než tuzemským, tuzemským a cizozemským bezhotovostním platebním prostředkům, jakož i tuzemským a cizozemským cenným papírům.

K § 143

    Uvedené ustanovení poskytuje před paděláním širokou ochranu všem druhům cenných papírů, tedy také směnkám. Proto padělání podpisu na směnce není pokusem podvodu, ale mnohem závažnějším deliktem padělání a pozměňování peněz.
    Pokud jde o bezhotovostní platební prostředky, míní se tím především bankovní platební karty , kdy se už vyskytly případy pozměnění čipu tak, aby bylo možno neomezeně vybírat, ale vzhledem k ustanovení obchodního zákoníku o běžném účtu a inkasu jsou jimi též příkaz k úhradě a příkaz k inkasu. Proto padělání podpisu na příkazu úhradě není pouhým pokusem podvodu, ale je nutno posoudit je podle přísnějšího ustanovení o padělání peněz.
    Podstatné je, že na tyto případy, které se v hospodářské praxi občas vykytují, se vztahuje povinnost překazit (§ 167) nebo oznámit (§ 168) trestný čin.
    Po novele č. 134/2002 Sb. se ochrana namísto cizozemských peněz poskytuje penězům jiným než tuzemským. Vypadá to jako pouhá terminologická změna, ale není tomu tak. Jde o to, že euro není cizozemskou, ale evropskou měnou, která platí ve více státech. Přitom již byly zachyceny pokusy o jeho padělání a je třeba jim účinně čelit.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy