Dovolená u moře

Jan S. se svým otcem, Vladimírem S. tráví dovolenou v Karibském moři. Jednoho dne plave Jana S. přes otcovo varování příliš daleko od břehu, tam ji stihne svalová křeč u moře. Propadne panice a začne se topit. Otec stojící na břehu rozpozná z dceřiny gestikulace, že je v ohrožení života. Naléhavě žádá o pomoc Miguella T., majitele motorového člunu, který kotví blízko břehu. Prosí ho, aby s ním buď jel zachránit dceru, nebo aby mu člun půjčil.Miguelle T. pomoc odepře s tím, že si Jana situaci zavinila sama díky lehkovážnosti. Protože ovšem jeho člun je jediný prostředek umožňující včasnou záchranu Jany S., který je v danou chvíli k dispozici, shodí Vladimír S. Miguella T. z jeho člunu do vody, člunu se zmocní a dceru na poslení chvíli zachrání před utonutím. Vladimír S. ovšem netušil, že Miguelle T. je neplavec, ačkoliv v místech, kam ho shodil do vody, nebyla velká hloubka, stačila na to, aby se Miguelle T. díky šoku, který mu způsobil nečekaný pád během několika minut, dříve, než se vrátil Vladimír S. s dcerou a člunem utopil.

Posuďte trestnost Vladimíra S. z hlediska působnosti českého trestního zákona a dále z hlediska okolností vylučujících protiprávnost.

Co by se případně změnilo, kdyby se Vladimír S. kvůli záchraně své dcery zmocnil motorového člunu, jehož majitel by nebyl v daný okamžik přítomen.


Název rubriky - Trestní pr. - příklady
Informace byla publikována 19.2.2001
Poslední změna proběhla 19.2.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Jitka Skoblová
Počet zobrazení 12465. (Sessions 11785)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy