Metodika vyšetřování vražd 3

Vraždy jsou podle statistik páchány převážně pachateli mladými (do třiceti let). Velkým podílem jsou zastoupeny osoby požívající nadměrně alkoholické nápoje a mající nízkou úroveň vzdělání. Vysoké je zastoupení psychopatů (často jde o agresivní a nezdrženlivé psychopaty). Značná část pachatelů trpí oligofrenií (slabomyslností). Mezi pachateli vražd je více svobodných a rozvedených než ženatých. V naprosté většině případů existoval mezi pachatelem a obětí vraždy blízký vztah.

3. CHARAKTERISTIKA PACHATELů VRAŽD

Vraždy jsou podle statistik páchány převážně pachateli mladými (do třiceti let). Velkým podílem jsou zastoupeny osoby požívající nadměrně alkoholické nápoje a mající nízkou úroveň vzdělání. Vysoké je zastoupení psychopatů (často jde o agresivní a nezdrženlivé psychopaty). Značná část pachatelů trpí oligofrenií (slabomyslností). Mezi pachateli vražd je více svobodných a rozvedených než ženatých. V naprosté většině případů existoval mezi pachatelem a obětí vraždy blízký vztah.

V poslední době přibývá vražd na objednávku, kdy pachatelem vraždy je osoba, která svými vlastnostmi jde částečně nebo zcela mimo rámec dosavadních výsledků kriminologických výzkumů.

Důležité je zjištění motivu vraždy. Těch je velké množství, za základní lze považovat:

vyplývající z konfliktů v mezilidských vztazích (ze žárlivosti, msty)

zištné (loupežné)

krycí (směřující k vyhnutí se trestní odpovědnosti - vražda svědka)

sexuální

z útrpnosti

politické

a dal.


Název rubriky - Trestní pr. - základní témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 11.4.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.4.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Iva Albertová

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy