Všechny paragrafy trestního zákona
§ 001, § 002  § 003  § 004  § 005  § 006  § 007  § 008  § 009  § 010  § 011  § 012  § 013  § 014  § 015  § 016  § 017  § 018  § 019  § 020  § 020a  § 021  § 022  § 023  § 024  § 025  § 026  § 026a, 026b  § 027  § 028, § 029  § 031  § 032  § 033, § 034  § 035  § 036, § 037  § 037a  § 038  § 039  § 039a  § 039b  § 040  § 041, § 042  § 043, § 044  § 045, § 045a  § 046  § 047, §048  § 049, §050  § 051, § 052  § 053  § 054  § 055  § 056  § 057  § 057a  § 058  § 059  § 060  § 060a, §060b  § 061  § 062  § 063, § 064  § 065  § 066  § 067  § 067a  § 068, § 068a  § 069, § 070  § 071  § 072  § 073  § 074  § 075  § 076, § 077, § 078, § 079  § 080, § 081, § 081a  § 082  § 084, § 085  § 086  § 087  § 088  § 089  § 090  § 091  § 092  § 093  § 093a  § 095  § 096  § 097  § 105  § 106  § 107  § 113, § 114  § 115  § 118  § 118a  § 121  § 124  § 124a, § 124b, § 124c  § 124d, § 124e, § 124f  § 125  § 126  § 127  § 128  § 128a, § 128b, § 128c  § 129  § 140  § 141  § 142  § 143  § 144  § 145  § 145a  § 146  § 147, § 147a  § 148  § 148a  § 148b  § 149  § 150  § 151  § 152  § 153  § 154  § 155  § 156, § 157  § 158, § 159  § 160  § 161  § 162  § 162a  § 163  § 163a, § 163b, § 163c  § 164, § 165, § 166, § 167, § 168  § 169a, § 169b  § 171  § 171a, § 171b, § 171c  § 172  § 174  § 175  § 175a  § 175b  § 176  § 176a  § 177  § 178  § 178a  § 179  § 180  § 180a  § 180b  § 180c  § 181  § 181a, § 181b  § 181c, § 181d  § 181e  § 181f, § 181g, § 181h  § 182, § 183, § 184  § 185  § 185a  § 186  § 187  § 187a  § 188  § 188a  § 189, § 190  § 191, § 192  § 193, § 194  § 194a  § 195  § 196  § 197a  § 198  § 198a  § 199  § 200  § 201  § 201a  § 202  § 202a  § 203  § 204  § 205  § 206  § 207  § 208  § 209  § 209a  § 210  § 212  § 213, § 214  § 215  § 216  § 216a, § 216b  § 217, § 217a, § 217b  § 218  § 218a, § 218b  § 219  § 220  § 221  § 222  § 223  

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy