Odcizený automobil.

A.K. zakoupil nový osobní automobil Škoda Octavia v prodejně nových vozidel dle přísl. ustanovení o koupi v obchodě. Po třech měsících mu byl odcizen z uzamknuté garáže.

Tento vůz, s padělanými doklady a změněnými identifikačními znaky, VIN (číslo karo- série) a č. motoru prodal nezjištěný pachatel na odcizený občanský průkaz VV s.r.o. VV s.r.o. se po půl roce ocitla v platební neschopnosti a vůz proto prodala XX v.o.s. (veřejná obchodní společnost) prostřednictvím autobazaru . Smluvní vztah mezi VV a XX autobazar uzavřel dle přísl. ustanovení obchodního zák., platba 350.000,- byla prove- dena v hotovosti při převzetí vozu.

Po týdnu, při změně vlastníka v technickém průkazu na DI Policie ČR, lustrací v databázi bylo zjištěno, že VIN se stejnými znaky již má přiděleno jiné vozidlo. Po zajištění vozu podezřelého že pochází z trestné činnosti a metalografické a jiných expertizách následně orgány Policie zjistily, že automobil Škoda Octavia byl již před prodejem A.K. v prodejně nových vozů odcizen z parkovací plochy výrobního závodu .

U vyšetřovatele si po skončení šetření nárokovali vydání vozu jak A.K. kterému byl odcizen z garáže, tak XX v.o.s. která vůz zakoupila prostřednictvím autobazaru od VV s.r.o.

Vyšetřovatel zahájil stíhání pouze neznámého pachatele, u ostatních zúčastněných neshledal příčiny. Výrobní závod náhradu škody neuplatnil, byla mu uhrazena v plné výši plněním pojištˇovny, při vyšetřování již zaniklé.

Komu by měl vyšetřovatel vůz vydat a jaké by měla Policie učinit úkony před vydáním os. vozu? Zdůvodněte.


Název rubriky - Trestní pr. - příklady
Informace byla publikována 22.2.2001
Poslední změna proběhla 22.2.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) René Szabo
Počet zobrazení 13596. (Sessions 12719)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy