kap05 Drogy a pomoc drogově závislým ve věznicích

V následujícím přehledu uvádíme poznatky Českého helsinského výboru o rozšíření omamných prostředků a o zázemí pro pomoc drogově závislým v deseti vězeňských zařízeních v ČR. Nejvíce drog je podle vyjádření vězňů ve věznicích Vinařice, Rýnovice a Stráž pod Ralskem

Odolov - pravidelně se pro odsouzené organizují přednášky s protidrogovou tematikou.

Znojmo - při preventivních opatřeních věznice spolupracuje s celníky, drogy se tedy ve věznici nevyskytují.

Valdice - zde jsou aplikována přísná protidrogová opatření. Narkomani jsou evidováni, při velkých abstinenčních obtížích jsou závislí odesíláni do plzeňské věznice.

Opava - speciální oddělení pro drogově závislé ženy - 26 míst. Tyto ženy pracují v rámci terapie ve skleníku a na zahradě, organizují se výlety na horských kolech..

Nové Sedlo - k odhalování drog jsou využíváni psi, avšak drogy bývají odhaleny sporadicky. Problémy činí spíše výroba tzv. "kvásku" (alkoholického nápoje) a pašování a konzumace alkoholu. Věznice zřídila protidrogovou poradnu, kterou využívá cca 90 klientů ročně. Ve stálé péči poradny je 78 klientů.

České Budějovice - drogy se do věznice dostávají poštou v balíčcích, protidrogoví psi jsou dováženi k ad hoc kontrolám z Plzeňské věznice. Věznice postrádá detoxikační centrum.

Příbram - toxikomani jsou zařazováni do speciálních programů zacházení, věznice úzce spolupracuje se sociálními kurátory. Již tři roky nebyly ve věznici nalezeny žádné drogy, a to ani speciálně vycvičeným psem. Všeobecně rozšířeným jevem příznačným i pro příbramskou věznici je nahrazování drog dostupnými léky.

Litoměřice - toxikomanů je větší množství, při abstinenčních příznacích podává lékařka asi po 3 týdny zklidňující injekce. V případě akutních stavů jsou pacienti eskortováni do detoxikačního centra. Na konci roku 1999 ČHV obdržel informaci o sebevraždě jednoho obviněného; důvodem mělo být nezvládnutí abstinenčních příznaků. To se však ČHV nepodařilo prokázat.

Kuřim - drogy jako hašiš, marihuana či pervitin se ve věznici neobjevují. Odsouzení spíše zneužívají léků nebo alkoholu, který je propašován návštěvami, vyrábějí si kvásek. Dozorci ve dvou případech nepoznali marihuanu. Ve věznici je 54 evidovaných toxikomanů. Existuje zde protidrogová poradna.

Oráčov - Ve věznici funguje protidrogová poradna, má 43 klientů.


Název rubriky - Studie - zatim helsinsky vybor
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.4.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.4.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Český hesinský výbor
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy