Nezabránění trestnému činu

Ředitelka dětského domova J. M. se dověděla o páchání trestné činnost jednoho z chovanců spočívající v pohlavním zneužívání jiného chovance dětského domova, nezabránila tomuto jednání, takže nezletilý P. R. v něm dále pokračoval a pohlavně zneužil další chovance.

Okresní státní zástupce v Českém Krumlově podal proti obviněné J. M. obžalobu pro trestný čin nepřekažení trestného činu podle § 167 odst. 1 trestního zákona, jehož se dopustila tím, že poté, co se dověděla o páchání trestné činnosti jednoho z chovanců, nezabránila tomuto jednání a nezletilý v něm dále pokračoval.

Rozhodněte pomocí výkladu, zdali :

1. J. M. je trestně odpovědná dle § 167 odst. 1 trestního zákona.

2. J. M. není trestně odpovědná.


Název rubriky - Trestní pr. - příklady
Informace byla publikována 18.10.2000
Poslední změna proběhla 19.2.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Jitka Skoblová
Počet zobrazení 14958. (Sessions 13722)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy