§ 144

§ 144
Ohrožování oběhu tuzemských peněz

    (1) Kdo neoprávněně vyrobí nebo vydá náhražky tuzemských peněz, nebo
 kdo takové náhražky neoprávněně dává do oběhu, bude potrestán
odnětím svobody až na šest měsíců nebo peněžitým trestem.

    (2) Stejně bude potrestán, kdo
a) bez zákonného důvodu odmítá tuzemské peníze,
b) bez hospodářské potřeby shromažďuje drobné tuzemské peníze, nebo
c) poškozuje tuzemské peníze.

K § 144

    Uvedené ustanovení poskytuje ochranu oběhu peněz. Srov. též vyhlášku ČNB č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.
    Ustanovení nemá přílišný praktický význam. Pokud jde o náhražky oběživa, je v trestním zákoně spíše z historických důvodů, takové náhražky se vyskytovaly po prvé světové válce jako výraz iredentistických snah sudetských Němců, v dobách novějších se takový případ nevyskytl.
    Pokud jde o odmítání tuzemských peněz, podmínky stanoví vyhláška České národní banky č. 37/1994 Sb. Bankovky nelze odmítat, banky a peněžní ústavy nemohou odmítat ani mince. Ostatní fyzické a právnické osoby smějí odmítnout více než 10 kusů mincí téže hodnoty, mince v hodnotě vyšší než 100 Kč, pokud je tvoří mince o nominální hodnotě 10 Kč a nižší a mince o hodnotě vyšší než 500 Kč, pokud je tvoří mince o vyšší nominální hodnotě.
    Pokud jde shromažďování drobných tuzemských peněz bez hospodářské potřeby,vyskytují se ojediněle. Šlo např. o případ zahájeného trestního stíhání proti starší ženě, která měla doma mlékařskou konev plnou dvacetihaléřů, padesátihaléřů a korun (sbírala jen mince ze žlutého kovu, pokud je čtenář pamatuje) v hodnotě několika desítek tisíc. Trestní stíhání však bylo pro nepříčetnost pachatelky zastaveno.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy