§ 254

§ 254
Zatajení věci

    (1) Kdo si přisvojí cizí věc nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.
    (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.

K § 254

    Ustanovení postihuje případy, kdy se cizí věc k pachateli dostane bez vlastního přičinění, aniž pachatel v té chvíli ví, komu věc patří. Typicky jde o ponechání si věci nalezené, avšak nejde o zatajení cizí věci, ale o krádež , jestliže si pachatel ponechá např. peněženku, která vypadla z kapsy muži jdoucímu dva kroky před ním a jehož by mohl snadno dohonit.
    Stejně tak nejde o zatajení cizí věci, ale o podvod, jestliže pachatel přijme od poštovní doručovatelky peníze, o nichž v té chvíli ví, že patří jiné osobě. Něco jiného je, jestliže na takový omyl přijde až dodatečně.
    V hospodářské praxi uvedený trestný čin přichází v úvahu nejčastěji tehdy, když jsou na účet pachatele omylem připsány peníze, které mu nenáleží. Tak v minulosti např. zpěvačka, které byl omylem banky připsán honorář jiného, mnohem slavnějšího zpěváka a musela vědět, že jde o částku, kterou nevydělala, peníze okamžitě utratila.
    V jiném případě podnikateli, který čekal platbu ze zahraničí, byla omylem připsána částka, která vycházela z přepočtu cizí měny číslem jeho účtu a nikoli platným kursem. Přivlastnění si takových peněz je pak zatajením věci ve smyslu uvedeného ustanovení.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy