Monitoring vězeňství v České republice v roce 1999

Výsledná zpráva projektu realizovaného za spolupráce Českého helsinského výboru, Nadace rozvoje občanské společnosti a Fondu nadace.

Zde je možno stáhnout celý dokument ve formátu rtf.
Realizace projektu
Výkon trestu odnětí svobody a výkon vazby
Nepokoje ve věznicích
Problematika aplikace alternativ
Drogy a pomoc drogově závislým ve vězeních
Penitenciární a postpenitenciární práce
Závěry monitoringu vězeňství v roce 1999
Seznam autorů
Seznam zkratek

Monitoring vězeňství v České republice v roce 1999 Výsledná zpráva projektu realizovaného za spolupráce Českého helsinského výboru, Nadace rozvoje občanské společnosti a Fordovy nadace.
V roce 2000 vydal Český helsinský výbor, Jelení 199/5, 199 01 Praha 1.
Tel/fax: 02/ 2437 2335, Internet: http://www.helcom.cz,
e-mail: sekretariat@helsincz.anet.cz


Název rubriky - Trestní pr. - vybraná témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 1.1.1900 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.4.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy