Seznam věznic v ČR a jejich profilace

Seznam je zařazen mezi základní témata, což zaručuje jeho pravidelnou aktualizaci.

1. Bělušice - věznice s ostrahou

- zvláštní oddělení věznice pro výkon vazby

- oddělení s dozorem

- oddělení s ostrahou

2. Brno - vazební věznice

- samostatné oddělení pro výkon trestu s dozorem

3. České Budějovice - vazební věznice

- samostatné oddělení pro výkon trestu s dozorem

4. Drahonice - pobočka věznice Oráčov

- oddělení s dohledem

- oddělení s dozorem

5. Heřmanice - věznice s ostrahou

- zvláštní oddělení věznice pro výkon vazby

- oddělení s dozorem

-oddělení s ostrahou

6. Horní Slavkov - věznice s ostrahou

- zvláštní oddělení věznice pro výkon vazby

- oddělení s ostrahou

7. Hradec Králové - vazební věznice

V objektu Hradec Králové - oddělení s dozorem

- oddělení s ostrahou

V objektu Pouchov - oddělení s dohledem

- oddělení s dozorem

8. Jiřice - věznice s dozorem

- oddělení s dohledem

- oddělení s dozorem

9. Karviná - vazební věznice - pobočka vazební věznice Ostrava

- samostatné oddělení pro výkon trestu s dozorem

10. Kouřim - věznice s ostrahou

- zvláštní oddělení věznice pro výkon vazby

- oddělení s dozorem

- oddělení s ostrahou

11. Liberec - vazební věznice

- samostatné oddělení pro výkon trestu s dozorem

12. Litoměřice - vazební věznice>

- samostatné oddělení pro výkon trestu s dozorem

13. Mírov - věznice se zvýšenou ostrahou

- zvláštní oddělení věznice pro výkon vazby

- oddělení s ostrahou

- oddělení se zvýšenou ostrahou

- oddělení pro výkon doživotního trestu odnětí svobody

14. Nové Sedlo - věznice s ostrahou>

- oddělení s dozorem

- oddělení s ostrahou

15. Odolov - věznice s dozorem

- oddělení s dohledem

- oddělení s dozorem

16. Olomouc - vazební věznice

- samostatné oddělení pro výkon trestu s dozorem

17. Opava - věznice s ostrahou

V objektu na Olomoucké ulici - zvláštní oddělení věznice pro výkon vazby

- oddělení s dohledem pro výkon trestu žen

- oddělení s dozorem pro výkon trestu žen

- oddělení s ostrahou pro výkon trestu žen (do tohoto objektu nejsou umisťovány odsouzené cizinky) v objektu na Krnovské ulici - oddělení s dohledem pro výkon trestu mladistvých

- oddělení s dozorem pro výkon trestu mladistvých

- oddělení s ostrahou pro výkon trestu mladistvých

- oddělení s dohledem pro výkon trestu mužů

- oddělení s dozorem pro výkon trestu mužů

18. Oráčov - věznice s ostrahou

- oddělení s dozorem

- oddělení s ostrahou

19. Ostrava - vazební věznice

- samostatné oddělení s dozorem pro výkon trestu mužů

- samostatné oddělení s dozorem pro výkon trestu žen

20. Ostrov nad Ohří - věznice s ostrahou

- zvláštní oddělení věznice pro výkon vazby

- oddělení s dozorem

- oddělení s ostrahou

- samostatné oddělení pro odsouzené se změněnou pracovní schopností, odsouzené v důchodovém věku a invalidní odsouzené

21. Pardubice - věznice s ostrahou

- zvláštní oddělení věznice pro výkon vazby

- oddělení s dohledem pro výkon trestu žen

- oddělení s dozorem pro výkon trestu žen

- oddělení s ostrahou pro výkon trestu žen

- oddělení se zvýšenou ostrahou pro výkon trestu žen

- oddělení s dozorem pro výkon trestu mužů

- oddělení s ostrahou pro výkon trestu mužů

22. Plzeň - věznice se zvýšenou ostrahou

- zvláštní oddělení věznice pro výkon vazby

- oddělení s dozorem

- oddělení s ostrahou

- oddělení se zvýšenou ostrahou

- oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených toxikomanů

- oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených psychopatů

23. Praha - Pankrác - vazební věznice

- samostatné oddělení pro výkon trestu s dozorem

- samostatné oddělení pro výkon trestu s ostrahou

24. Praha - Ruzyně - vazební věznice

- samostatné oddělení pro výkon trestu s dozorem

25. Příbram - věznice s ostrahou

- zvláštní oddělení věznice pro výkon vazby

- oddělení s dozorem

- oddělení s ostrahou

26. Rýnovice - věznice se zvýšenou ostrahou

- zvláštní oddělení věznice pro výkon vazby

- oddělení s dozorem

- oddělení s ostrahou

- oddělení se zvýšenou ostrahou

27. Říčany - věznice s ostrahou

- oddělení s dozorem

- oddělení s ostrahou

28. Stráž pod Ralskem - věznice s ostrahou

- zvláštní oddělení věznice pro výkon vazby

- oddělení s dozorem

- oddělení s ostrahou

29. Valtice - věznice se zvýšenou ostrahou

- zvláštní oddělení věznice pro výkon vazby

- oddělení s ostrahou

- oddělení se zvýšenou ostrahou

30. Vinařice - věznice s ostrahou

- zvláštní oddělení věznice pro výkon vazby

- oddělení s dozorem

- oddělení s ostrahou

31. Všehrdy - věznice pro mladistvé

- oddělení s dohledem pro výkon trestu mladistvých

- oddělení s dozorem pro výkon trestu mladistvých

- oddělení s ostrahou pro výkon trestu mladistvých

- oddělení s dohledem pro výkon trestu mužů

- oddělení s dozorem pro výkon trestu mužů


Název rubriky - Trestní pr. - základní témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 25.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Jitka Skoblová
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy