Monitoring vězeňství v České republice v roce 1999

Výsledná zpráva projektu realizovaného v roce 2000 za spolupráce Českého helsinského výboru, Nadace rozvoje občanské společnosti a Fordovy nadace.

Ke stazeni ve formatu word 95-2000 (0,5 MB), zip (74kB), samorozbal.zip (124 kB).

OBSAH:


REALIZACE PROJEKTU
VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY A VÝKON VAZBY
VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY A VÝKON VAZBY (pokracovaní)
NEPOKOJE VE VĚZNICÍCH
PROBLEMATIKA APLIKACE ALTERNATIV
DROGY A POMOC DROGOVĚ ZÁVISLÝM VE VĚZNICÍCH
PENITENCIÁRNÍ A POSTPENITENCIÁRNÍ PRÁCE
ZÁVĚRY MONITORINGU VĚZEŇSTVÍ V ROCE 1999

Autoři:

Mgr. Miroslav Krutina - sběr a soupis dat, sepsání souhrnné zprávy
Markéta Nejedlá a Marta Jeklová - sběr a soupis dat
Kateřina Matulová - sběr a soupis dat
Helena Kunstová - sběr dat

Konzultace poskytli zejména ředitel věznice Oráčov Jiří Hejda, náměstek GŘ VS ČR Bohuslav Burkiewicz a dále ředitelé a další pracovníci VS ČR, vězni, pracovníci okresních a obvodních úřadů, probační úředníci, soudci, Martina Štumpfová, vedoucí projektu monitoringu vězeňství v roce 1998 a za organizaci Penal Reform International (PRI) paní Danuta Gajdus.

Výsledná zpráva projektu realizovaného za spolupráce Českého helsinského výboru, Nadace rozvoje občanské společnosti a Fordovy nadace.

V roce 2000 vydal Český helsinský výbor, Jelení 199/5, 199 01 Praha 1. 

Tel/fax: 02/ 2437 2335, Internet: http://www.helcom.cz,

e-mail: sekretariat@helsincz.anet.cz


Název rubriky - Trestní pr. - vybraná témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 17.10.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 17.10.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Český hesinský výbor
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy